E.H. Boucher    Advocaat     Maliesingel 33   3581  BJ Utrecht    E-mail: Ernst@boucheradvocatuur.nl     Telefoon (direct): 030–2512833     Fax: 030-2342145     Mobiel: 06-21282115     Algemene voorwaarden

Advocaat voor ondernemers Gericht samenwerken Gericht oplossen Rechtsgebieden Ernst Boucher
Gericht oplossen
De kiem van een conflict wordt meestal aan het begin van de samenwerking gezaaid. Vaak ontbreekt er een wezenlijk element aan de overeenkomst en lopen de uitgangspunten en verwachtingen uiteen. Het conflict is als het ware in het “DNA” van de samenwerking ingebakken. Het is daarom belangrijk om oog te hebben voor de “feiten” zoals de andere partij die ziet. Door deze “feiten” naast uw eigen beeld van de situatie te leggen kunnen de geschilpunten vaak worden verklaard en opgelost.

Conflictsituaties hebben de vervelende eigenschap te kunnen escaleren. Daarbij verdwijnt de werkelijke oorzaak van het conflict vaak al snel uit beeld. De kunst is om escalatie te voorkomen en het probleem in de kern aan te pakken.

Aanpak:
Analyseren en strategie bepalen
Eerst worden de feiten in kaart gebracht. Wat is er gebeurd, wat is de kern van het conflict, hoe is de verhouding met de wederpartij , hoe ligt de situatie juridisch. Zo weet u waar u staat. Op basis van uw eigen wensen, mogelijkheden en behoeften worden vervolgens meetbare doelen gesteld, de verschillende opties bekeken en samen gekozen voor een doelgerichte aanpak.

Uitvoeren en tussentijds bijsturen
Het doel is heilig, de aanpak is dat niet. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat de kosten in termen van tijd, geld en verkeerde energie niet hoger zijn dan de mogelijke opbrengsten. Tijdens de onderhandelingen en zelfs tijdens een juridische procedure doen zich vrijwel altijd mogelijkheden voor om tot een akkoord te komen. Dikwijls is dit voordeliger dan doorprocederen.

Recht op het doel af dus, maar met een open blik.
Wie is Ernst Boucher?

Ernst Boucher kent het ondernemerschap. Hij gaf tien jaar lang leiding aan een ICT bedrijf en was daarnaast actief met het begeleiden van joint-ventures. In zijn werk deed hij uitgebreide ervaring op met het verkopen, managen en opleveren van complexe ICT projecten in binnen en buitenland.

Ernst Boucher is een praktijkman die het advocaten vak bedrijft zoals het is bedoeld: gestructureerd meedenken, problemen voorkomen en oplossingen realiseren voor problemen die toch zijn ontstaan. Procederen kan daarbij een effectief middel zijn maar nooit een doel op zich.