E.H. Boucher    Advocaat     Maliesingel 33   3581  BJ Utrecht    E-mail: Ernst@boucheradvocatuur.nl     Telefoon (direct): 030Ė2512833     Fax: 030-2342145     Mobiel: 06-21282115     Algemene voorwaarden

Advocaat voor ondernemers Gericht samenwerken Gericht oplossen Rechtsgebieden Ernst Boucher
Gericht samenwerken
Ondernemen is samenwerken. Samenwerken met klanten, leveranciers, partners, werknemers, banken, aandeelhouders, overheden ; soms zelfs met concurrenten. Dit zijn soms mondelinge afspraken maar samenwerkingen worden meestal schriftelijk vastgelegd.

In een ideale wereld weten alle contractspartijen exact welke afspraken er liggen en met welk doel ze zijn gemaakt. De praktijk is vaak anders omdat de verwachtingen over en weer onvoldoende zijn uitgesproken of onvoldoende zijn vastgelegd. Conflicten kunnen worden voorkomen door bij het opstellen van een contract meer gestructureerd te werk te gaan.

Bij een overeenkomst denkt u vooraf na over het doel van de samenwerking en bepaalt vervolgens de vorm, de inhoud en de details die u voor ogen staan. Vervolgens is het nodig dat alle betrokkenen een helder beeld hebben van de operationele, financiŽle en juridische uitgangspunten. Wat is mogelijk en wat is haalbaar? Op basis van de zorgvuldig uitgewerkte en realistische uitgangspunten onderhandelt u vervolgens over de wederzijds te leveren prestaties en over de voorwaarden waaronder deze prestaties worden geleverd. De kern daarbij is het zorgvuldig beheren en communiceren van de verwachtingen over en weer.

Ernst Boucher staat u bij in het nastreven van een optimaal zakelijk resultaat. Hiertoe verleent hij ondersteuning bij:
- Het bepalen van uw zakelijk-juridische doelstellingen;
- Het voeren van onderhandelingen;
- Het opstellen van nauwkeurige contracten;
- Het opstellen van algemene voorwaarden;
- Het afronden van de deal.
Wie is Ernst Boucher?

Ernst Boucher kent het ondernemerschap. Hij gaf tien jaar lang leiding aan een ICT bedrijf en was daarnaast actief met het begeleiden van joint-ventures. In zijn werk deed hij uitgebreide ervaring op met het verkopen, managen en opleveren van complexe ICT projecten in binnen en buitenland.

Ernst Boucher is een praktijkman die het advocaten vak bedrijft zoals het is bedoeld: gestructureerd meedenken, problemen voorkomen en oplossingen realiseren voor problemen die toch zijn ontstaan. Procederen kan daarbij een effectief middel zijn maar nooit een doel op zich.